• Καθορισμός Ελληνικής Ιθαγένειας
  • Μητρώα Αρρένων
  • Αλλαγή Οικογενειακής Μερίδας
  • Πιστοποιητικά
  • Μεταδημοτεύσεις

Υπηρεσίες Δημοτολογίων

  • Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου

Τηλέφωνα: 2343350 109 & 2343350154
Fax: 2343023378

  • Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας

Τηλέφωνα: 2343350502-2343350501–2343350505
Fax: 2343350510

  • Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης

Τηλέφωνα: 2343350221
Fax: 2343031118

  • Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού

Τηλέφωνα: 2343 350 610 & 2343 350 608
Fax:

  • Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίων

Τηλέφωνα: 2343350200
Fax: 2343031118