Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας

Γραφείο Εξυπηρέτησης

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 75-77
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2343350140

Παρασκευαστήριο Συσσιτίων

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 91, Πολύκαστρο, Τ.Κ. 61200

Τηλέφωνο: 23430 22345

Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΝΠΔΔ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 75-77
Τ.Κ.: 61200
Τηλ.: 2343350133 - 136 -140
Φαξ: 2343350160
email: npdd@paionia.gov.gr

  • Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης: Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος
  • Αναπληρώτρια Δ/ντρια: Γεωργιάδου Αναστασία
  • Υπεύθυνη αναπληρώτρια προϊσταμένη ΚΑΠΗ-ΚΕΦΟ: Κουβέλη Αικατερίνη