Προσκλήσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης, Παρασκευή 20/12/2019
  • Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής, Δευτέρα 10/12/2019