Δημογραφικά Στοιχεία Δήμου Παιονίας σύμφωνα με την απογραφή του 2011

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 αριθμεί 28258 δημότες.

Για να δείτε τα ακριβή αναλυτικά στοιχεία ανά δημοτική ενότητα πατήστε στο παρακάτω αρχείο (εγγραφές: 1981 έως 2070).

(Πηγή:Εθνικό Τυπογραφείο,ΦΕΚ Β' 630-20.03.2013:

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13)

Δημογραφικά Στοιχεία ανά Δημοτική Ενότητα