Πρακτικά Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Στον χώρο αυτό θα βρείτε τα πρακτικά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου, οι αποφάσεις είναι συμπιεσμένες σε δεκάδες

Για παρελθόντα έτη οι αποφάσεις είναι επίσης σε συμπιεσμένη  μορφή.

Έτος 2012.

Έτος 2014.

Έτος 2015.

Έτος 2016.

Έτος 2017.

Έτος 2018.

Έτος 2019.

Έτος 2020.

Έτος 2021.

Έτος 2022.

Έτος 2023.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τις αποφάσεις που σας ενδιαφέρουν:

Πρακτικά Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου