• Πολιτικός Γάμος
  • Ληξιαρχικές Πράξεις
  • Άδεια Γάμου

Υπηρεσίες Ληξιαρχείων

  • Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου

Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Fax: 

  • Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 14
Τηλέφωνα:  2343 350 513
Fax:  2343 350 522

  • Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης

Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Fax:

  • Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού

Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Fax:

  • Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίων

Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Fax: