Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  • Πίνακας κατάταξης υποψηφίων προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 1385/23-12-2019 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας για την πρόσληψη 4 ατόμων
  • Πίνακας κατάταξης προκήρυξης Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Παιονίας Α.Π. 852/04-11-2016 (3 θέσεις διδασκόντων μουσικής)
  • Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

    Ανακοίνωση σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της, χρονικής διάρκειας επτά (7) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής, Φιλαρμονικής και Χορού-Χορογραφίας.