Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 11/12/2019
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 11/12/2019
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 22/11/2019
  • Πίνακας θεμάτων / Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, Τρίτης 12/11/2019
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.