Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Παιονίας

gougousidis_card.jpg

Ο θεσμός

Βιοφραγικό σημείωμα

Στοιχεία επικοινώνιας

Φόρμα αιτημάτων

 

Ο θεσμός

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πανελληνίως με το αρ. 77 του ν. 3852/2010, τροποποιήθηκε από το ν.  3966/2011 και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 7 του ν. 4623/2019. Ο Συμπαραστάτης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, ο οποίος δέχεται αιτήσεις - καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις αυτού και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Επίσης, μπορεί να υποβάλλει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης.

Στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “..τα πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους δήμους, τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η υπερφόρτωση του Δημάρχου από αιτήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών και ομάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης μεταξύ διοικούμενων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.

Είχα την τιμή να τύχω της αποδοχής της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και να εκλεγώ Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 31/03/2022.

Ο στόχος ο δικός μου αλλά και όλων εκείνων που με εμπιστεύθηκαν δεν είναι η επιβάρυνση του Δήμου με μια περιττή πολυτέλεια και πρόσθετα έξοδα, αλλά αντιθέτως η ανάδειξη του θεσμού ως ένα χρήσιμο και απαραίτητο στοιχείο, που αρμόζει και πρέπει να υπάρχει σε έναν σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κινείται έξω από τη λογική της άσκησης της πολιτικής και της εξουσίας και επίσης έξω από τη λογική της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου. Ως εκ τούτου λειτουργεί διαφορετικά, συμβουλεύοντας τα δύο μέρη και υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και αναζητά τον καταλληλότερο τρόπο για τη γεφύρωση της διάστασης. Από τη διαμεσολάβηση μπορεί να προκύψει ότι ο δημότης ή η επιχείρηση δεν έχει δίκιο ως προς την καταγγελία του ή να προκύψει επίσης, ότι η αρμόδια υπηρεσία έσφαλλε στην έκδοση μίας πράξης. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις,  τους φορείς (αιρετούς και υπηρεσιακούς), ερωτήσεις σε άλλες εκτός Δήμου υπηρεσίες, αναζήτηση σε αρχεία, ενημέρωση δημοτικών συμβούλων ώσπου να εξαχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν ακυρώνει τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Δήμου, τα οποία σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών και κανονιστικών. Απλά οι θιγόμενοι πολίτες ή οι επιχειρήσεις έχουν πια μία εναλλακτική λύση για τη δευθέτηση της προσωπικής τους διαφοράς με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι με τη βοήθεια των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας, θα βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Με εκτίμηση

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Στέλιος Β. Γκουγκουσίδης

 

Βιογραφικό σημείωμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός.
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1989).
 • Ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ τάξης


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάληψη πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
 • Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, επίβλεψη πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Μηχανικών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς.
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς.
 • Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς.
 • Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Πολυκάστρου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2343350111
 • Κινητό: 6981818722
 • Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 75 - 77, Πολύκαστρο
 • e-mail: symparastatis@paionia.gov.gr

 

Φόρμα αιτημάτων

Για να κατεβάσετε τη φόρμα αιτήματος, πατήστε εδώ.

Για να κάνετε τώρα το αίτημα σας μέσω της υπηρεσίας "Γραμμή του δημότη", πατήστε εδώ.

 • Οδηγίες για τη χρήση της παραπάνω εφαρμογής θα βρείτε εδώ.