Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Λειτουργεί με την  ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, η οποία συστάθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ B’ 778/06.05.2011, με τη συγχώνευση των τεσσάρων Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων. Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Παιονίας που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας λόγω πάθησης ή πρόσκαιρης ειδικής φροντίδας καθώς και σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως. Το πρόγραμμα προσφέρει κοινωνική και νοσηλευτική υπηρεσία (στελεχώνεται από 3 νοσηλευτές, 3 κοινωνικές λειτουργούς, 6 οικογενειακούς βοηθούς και 1 ψυχολόγο) καθώς και οικογενειακή βοήθεια (μικροεξυπηρετήσεις καθημερινών αναγκών, εξόφληση λογαριασμών, οικιακή καθαριότητα).

Οι Δομες της «Βοήθειας στο Σπίτι» λειτουργούν στο Πολύκαστρο, τη Γουμένισσα και τον Ευρωπό και συμμετέχουν και αυτές στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή» με σύνολο 151 εξυπηρετούμενους (36 στη Δ.Ε. Ευρωπού, 62 στη Δ.Ε. Πολυκάστρου και 43 στη Δ.Ε. Γουμένισσας).