Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παιονίας είναι μία νέα κοινωνική δομή που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Η δομή στελεχώνεται από ένα Κοινωνικό Λειτουργό και μια Ψυχολόγο ενώ οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τηρώντας τις αρχές του απόρρητου και της μη διάκρισης. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 8:00-16:00 και εδρεύει στην Αξιούπολη.

Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Παιονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, Ρομά, μονογονεϊκές οικογένειες κα.) και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

Συγχρόνως, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Tα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Διεύθυνση: Πλατεία Παύλου Μελά 1 (κτίριο Κ.Α.Π.Η – 1ος όροφος), Αξιούπολη
  • Τηλέφωνο: 2343033151
  • Email: kentro_koinotitas@paionia.gov.gr
  • Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

https://www.facebook.com/kentrokoinotitasdimoupaionias/

Ανακοινώσεις:

Δείτε το βίντεο από εδώ...

 

Ενημερωτικά έντυπα