Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμΕΑ

Το Κέντρο Κοινότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προσκαλούν τους δημότες να συμπληρώσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας με παρουσία του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντα ή κάποιου συγγενή του, καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία στα γραφεία της υπηρεσίας.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά, στον αριθμό που δηλώθηκε στην αίτηση.

Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για περαιτέρω πληροφορίες και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ομάδα είναι: 23430 33151, 33153, 33154.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση υποβολής αίτησης και εδώ για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...