Ανακοίνωση - Ενημέρωση Κέντρου κοινότητας για τους δικαιούχους Κ.Ε.Α.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β΄2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) οι  δικαιούχοι του ΚΕΑ αλλά και όλα τα μέλη του νοικοκυριού που δηλώνουν στην αίτηση τους ότι είναι άνεργοι και δεν έχουν κάρτα ανεργίας, υποχρεούνται να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μέχρι το  τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησης τους στο ΚΕΑ. Εάν η εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Δ. δεν γίνει στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω η αίτηση ανακαλείται αυτομάτως.

Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση για το ΚΕΑ αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ΘΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΑ2 ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινότητας, όπου θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 1 - 8 - 2018 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου