Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων

  1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία και μπορείτε να την κατεβάσετε από τα σχετικά έγγραφα παρακάτω).

  2. Άδεια καταστήματος.

  3. ΑΕΠΙ

  4. Παράβολο 75 €.

  5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

  6. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού για ηχομόνωση και ηχεία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να αποφασίσει για την χορήγηση αδείας.

Σχετικά Έγγραφα