Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Για την απόκτηση άδειας χρήσης πεζοδρομίων απαιτούνται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο αντίστοιχο τμήμα. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τα σχετικά έγγραφα παρακάτω.

  2. Τοπογραφικό διάγραμμα για τα τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή για την έκθεση προϊόντων.

  3. Γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής.

  4. Δημοτική ενημερότητα.

  5. Καταβολή χρηματικού ποσού αντίστοιχο με τα τετραγωνικά μέτρα και της ζώνης που βρίσκεται το κατάστημα.

Σχετικά Έγγραφα