Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών θυρίδων για τον Δήμο Παιονίας

Ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας των ψηφιακών θυρίδων του Δήμου.

Οι πολίτες μπορούν εισέρχονται στο gov.gr, να επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν να εκδώσουν και πληκτρολογώντας τους κωδικούς taxis να κάνουν την αίτησή τους και να λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό τους.

Οι υλοποιημένες προς το παρόν υπηρεσίες αφορόυν πιστοποιητικά δημοτολογικού και ληξιαρχικού ενδιαφέροντος αλλά και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Νέες υπηρεσίες θα προστίθενται καθώς το έργο προχωράει από το υπουργείο.

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στο gov.gr για δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά ...

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στο gov.gr για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ...