Απόφαση κατοχύρωσης αποτελεσμάτων εκλογών Κυριακής 08/10/2023, από το πρωτοδικείο Κιλκίς