Δασικοί Χάρτες Περιοχής:

Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Κιλκίς

Τροποιητικός Κιλκίς

Τροποιητικός Κιλκίς 2

Τροποποιητικός Θεσσαλονίκης

Τροποποιητικός Πέλλας

Τροποποίηση δασικών χαρτών Ν. Κιλκίς και Ν. Πέλλας

2022-01-28 Ενημέρωση για την εξέταση αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη Π.Ε. Κιλκίς

2022-03-04 Τροποποίηση δασικών χαρτών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Κιλκίς και Παιονίας

2022-04-04 Τροποποίηση δασικών χαρτών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Κιλκίς και Παιονίας

2022-04-08 Απαγόρευση εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων τις περιοχές του Δασαρχείου Κιλκίς

2022-06-24 6η τροποποίηση δασικού χάρτη Π.Ε. Κιλκίς

2022-06-24 4η τροποποίηση δασικού χάρτη πρώην καποδιστρικαών δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2022-07-07 4η τροποποίηση δασικού χάρτη δήμων Αλμωπίας - Έδεσσας - Πέλλας - Σκύδρας

2022-08-16 5η τροποποίηση δασικού χάρτη πρώην καποδιστρικαών δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2022-10-18 1η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων για δασικό χάρτη Π.Ε. Κιλκίς

2022-10-24 2η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων για δασικό χάρτη Π.Ε. Κιλκίς

2022-11-25 Γνωστοποίηση απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη Π.Ε. Κιλκίς