Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας

Γραφείο Εξυπηρέτησης

Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μελά 1, Αξιούπολη, Τ.Κ. 61400
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 23430 31709 - ΦΑΞ: 23430 31709

 

Παρασκευαστήριο Συσσιτίων

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 91, Πολύκαστρο, Τ.Κ. 61200

Τηλέφωνο: 23430 22345

Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΝΠΔΔ

Οδός: Ασκληπιού 6
Τ.Κ.: 61200
Τηλ.: 23430 – 22247 - 22242
Φαξ: 23430 – 20241

Email: pedstpol@otenet.gr  -

npdd_paionias@yahoo.gr     (ισχύει για όλα τα Κ.Α.Π.Η.)

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικής Προστασίας -
 Αλληλεγγύης: Αιμίλιος Δεβετζόπουλος