Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας περιόδου 2019-23

Logo-Δημου.jpgΟ Δήμος  Παιονίας έχει ξεκινήσει τις διεργασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) του για την περίοδο 2019-2023. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη τετραετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την Α' φάση του επιχειρησιακού (Στρατηγικός σχεδιασμός) καθώς και τα ερωτηματολόγια που είχαν διανεμηθεί προς συμπλήρωση...

Α' Φάση (Στρατηγικός σχεδιασμός) - ερωτηματολόγια και Β' Φάση (Επιχειρησιακός σχεδιασμός)