Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο δήμου: 23433 50101

Ταξί Πολυκάστρου:  23430 22380

ΚΤΕΛ Πολυκάστρου: 23430 22315

ΚΕΠ Πολυκάστρου: 23433 50820, 23430 20251, 23430 20252

ΚΕΠ Αξιούπολης: 23430 20676, 23430 20677

KEΠ Γουμένισσας: 23430 43601, 23430 43602

Αστυνομικό Τμήμα Πολυκάστρου: 23430 23333

Αστυνομικό Τμήμα Αξιούπολης: 23430 31444

Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας: 23430 41231

Αστυνομικό Τμήμα Ευζώνων: 23430 51214

Αστυνομικό Τμήμα Ειδομένης: 23430 91163

Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πολυκάστρου: 23430 51439

Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Αξιούπολης: 23430 91288