Έργα

  • Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου
  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας
  • Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας. (ΟΠΣ 5004096) Προϋπολογισμός πράξης: 3.974.292,22 €

Η κατασκευή της ιστοσελίδας μας βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.