Εδώ θα βρείτε ενημερωτικό υλικό του Δήμου που υπάρχει και σε έντυπη μορφή στα Δημοτικά Καταστήματα και σε διάφορα άλλα σημεία