Ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. 02 / 2024: "Πρόσληψη με επιλογή δύο (2) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας πλήρους απασχόλησης"

Ο δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή  δύο (2) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου ...

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες και όλα τα σχετικά έγγραφα ...

Ανακοίνωση και σχετικά έγγραφα