Τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων της ΣΟΧ 6/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

2022-08-22_telikos_pinakas_sox_6-2022.jpg

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων - επιτυχόντων και την ανακοίνωση ΣΟΧ 6 / 2022

Πίνακας προσληπτέων ΣΟΧ 6 / 2022