Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη (ΠΕ / ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), Δημάρχου Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας έχοντας υπόψη καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, στους κάτωθι τομείς:

  • Έρευνα & καταγραφή προβλημάτων, σύνταξη προτάσεων Δήμου ανάλογα με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου
  • Δημόσιες σχέσεις, διεκπεραίωση λειτουργικών θεμάτων του Δήμου
  • Μελέτη ειδικών θεμάτων-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Σε οποιαδήποτε θέμα σχετικό με τα παραπάνω πάρει εντολή από τον Δήμαρχο

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά...

Γνωστοποίηση πρόσληψης