Δελτίο τύπου: "Ονοματοδοσία μουσείου φυσικής ιστορίας Αξιούπολης - Ιωάννης Πολυχρονίδης"

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg