Δελτίο τύπου: "Συμμετοχή του Δήμου Παιονίας στο πρόγραμμα "Είμαστε οικογένεια - Covid19""

μπορουμε-6170-(1).jpg

Ο Δήμος Παιονίας σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε  «Μπορούμε» συμμετείχε στο πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια- COVID-19» διανέμοντας 28 διατακτικές επιταγές σε κατοίκους του Δήμου Παιονίας. Το πρόγραμμα συνέβαλλε τα μέγιστα στην προσπάθεια υποστήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που υφίστανται τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, σε μία παραμεθόριο περιοχή με αγροτικό προφίλ που χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη ανεργίας.