Δελτίο Τύπου: "Μετεγκατάσταση Κ.Ε.Π. Πολυκάστρου"

1.pngΤην Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση και τέθηκε σε πλήρη   λειτουργία   το νέο ΚΕΠ Πολυκάστρου . Οι  εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας 23  Β  ( πλησίον του ΚΤΕΛ)   εξασφαλίζουν  την ευκολότερη  πρόσβαση στο ΚΕΠ ( άνετοι χώροι στάθμευσης) και   αναβαθμίζουν  την ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς του πολίτες.

2.jpg

3.jpg

4.jpg