Διαφάνεια

 • Συνοπτικός Ισολογισμός 2012 Α.Ε. Ανάπτυξης - Πολιτισμού - Τουρισμού Αξιούπολης

  Συνοπτικός Ισολογισμός 2012 Α.Ε. Ανάπτυξης - Πολιτισμού - Τουρισμού Αξιούπολης

 • Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2013 Ν.Π.Δ.Δ.
 • Δηλώσεις Περουσιακών Στοιχείων Αιρετών Δήμου Παιονίας
 • Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία 2011

  Στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά (Προϋπολογισμός, Τριμηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία κτλ.)του Δήμου Παιονίας για το έτος 2011

 • Ο Δήμος Παιονίας στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

  Όλα τα έγγραφα του Δήμου στο Site του Υπουργείου για το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας

  Δείτε το επίσημο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παιονίας για την τετραετία 2011-2014

 • Οικονομικές Εκθέσεις
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων 37-43 (από 43)
   1 2 3 4