Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας Α' Τριμήνου 2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παιονίας για το Α' Τρίμηνο του 2015.

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' Τρίμηνο 2015