Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία 2014

Στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά (Προϋπολογισμός, Τριμηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία κτλ.)του Δήμου Παιονίας για το έτος 2014

Οικονομικά Στοιχεία 2014