Ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης

Ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης (Εταιρεία Ανάπτυξης Πολιτισμού-Τουρισμού Αξιούπολης), φορολογικού έτους 2015.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον ισολογισμό...

Ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης