Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις αναθέσεις:

1) Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου οικ. ΚΟΥΠΑΣ (2.000,00 ευρώ) – Τ.Κ. ΣΚΡΑ (2.000,00 ευρώ) & συντήρηση δικτύου όμβριων (3.000,00 ευρώ)» προϋπ/σμού 7.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ)

2) Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας οικ. ΣΚΡΑ» προϋπ/σμού 2.999,97 ευρώ (ΣΑΤΑ)

3) Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων»