Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου

koin_pantop-(1).JPG

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παιονίας, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία, όπου θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως :

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους του υποψηφίους:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής ωφέλειας(ΔΕΗ, ΟΤΕ) από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).

6.Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9).

Δικαιολογητικά , κατά περίπτωση , ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
  • Βιβλιάριο απορίας ,θεωρημένο  από αρμόδια υπηρεσία ΟΤΑ β΄ ή  ά βαθμού.
  • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση , εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής  περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, εφόσον ενοικιάζει κατοικία.
  • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου κ.Αριαντζή Δήμητρα, κ.Δελαρούδη Αρχοντία, τηλ.2343350132

                            Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης κ.Γιακουμίδου Ευτυχία, Μικροπούλου Ελένη τηλ.2343031709

                            Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας κ.Σόφτση Έλσα, Λέφτσης Χρήστος τηλ.2343350524

                            Δημοτική Ενότητα Ευρωπού κ.Γιλτίδου Μαρία, κ.Μπακαλάκη Ειρήνη, τηλ.234335060