Εγγραφές ενδιαφερομένων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα σίτισης για την περίοδο 15/05/2024 έως 30/01/2025

2024-04-26_entaxi_sto_kefo_Page_1.jpg

2024-04-26_entaxi_sto_kefo_Page_2.jpg

2024-04-26_entaxi_sto_kefo_Page_3.jpg

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση