Διακήρυξη εκλογών 21ης Μαΐου 2023, εκλογικοί συνδυασμοί και εκλογικά τμήματα

Γνωστοποιούμε ότι την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή και από ώρα 07:00 μέχρι και 19:00 θα διεξαχθούν οι Γενικές Βουλευτικές εκλογές στα παρακάτω εκλογικά τμήματα και με τους εξής εκλογικούς συνδυασμούς: