Νέα Ψηφιακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών με Ταυτότητα Οφειλής θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Παιονίας

Ασφαλείς, άμεσες, δίχως ταλαιπωρία και γραφειοκρατία συναλλαγές με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου εξασφαλίζει για τους δημότες ο Δήμος Παιονίας, θέτοντας σε λειτουργία τη νέα υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

 

Απαντώντας στις προκλήσεις της  νέας ψηφιακής εποχής, η δημοτική αρχή  προχωρά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δήμου, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους  μέσω της ταυτότητας οφειλής,  με την αξιοποίηση και την καινοτόμο χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Η νέες on line υπηρεσίες είναι, η κάθε μία, προσβάσιμη μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα προβολής αλλά και εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών (ΤΑΠ, παραβάσεις ΚΟΚ, τέλος τραπεζοκαθισμάτων, τέλος 0,5% κ.ο.κ). Οι ενδιαφερόμενοι με την είσοδό τους στο σύστημα λαμβάνουν ενημέρωση μέσω της ταυτότητας οφειλής για τις οικονομικές εκκρεμότητές τους προς τον Δήμο, τις οποίες μπορούν να εξοφλήσουν ηλεκτρονικά.

Η σύνδεση στην υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών taxisnet, ενώ η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται είτε με e-banking, με τη χρήση του κωδικού της Ταυτότητας Οφειλής (25ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ-RF που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό/ έντυπο ειδοποιητήριο), είτε με e-Pos, ακολουθώντας τα βήματα της πληρωμής με κάρτα. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της απόδειξης είσπραξης, καθώς και αναλυτικής προβολής των ειδοποιητηρίων με τις οφειλές. 

Με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δημιουργήσαμε την πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ώστε από την ασφάλεια του σπιτιού τους οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις οικονομικές τους συναλλαγές Εύκολα, Γρήγορα, Αποτελεσματικά! Επιπρόσθετα, με σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους και την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, συνδεόμενοι μέσω του site στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, θα μπορούν να προσθέτουν το mail και να δέχονται ενημέρωση κατά την έκδοση του  ειδοποιητηρίου.

Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης βρίσκεται σε μια προσπάθεια για τη ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη. Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, να εξαλειφθεί η αναμονή και η ταλαιπωρία των πολιτών και να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και πολιτών.

Η  εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης εξελίσσεται για τη ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη.

Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, να  σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών και να αναπτυχθεί  η σχέση εμπιστοσύνης τους  με τον Δήμο.

Πατήστε παρακάτω για να συνδεθείτε με την εφαρμογή που επιθυμείτε ...

Ειδοποιητήρια - Βεβαιωμένες οφειλές

Τέλος 0,5 % και παρεπιδημούντων

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εφαρμογές υλοποιούνται σταδιακά και διατίθενται στην υπηρεσία των δημοτών μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η πλήρης και ασφαλής λειτουργία τους)