Από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 λειτουργεί κανονικά το ΚΕΠ Ευρωπού  στον χώρο του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής  Ενότητας Ευρωπού.

Εξυπηρέτηση πολιτών Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 έως 15:00.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΠ ΕΥΡΩΠΟΥ
61007, ΕΥΡΩΠΟΣ
Τηλέφωνο: 2343350610
Email: d.evropou@kep.gov.gr