Αγροτικά Νέα

  • Δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης δασαρχείου Κιλκίς, έως 12/09/2022
  • Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών δασικών ειδών
  • Δασικοί Χάρτες
  • Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών