Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Παιονίας

logo_2.jpg

Τί είναι τα ΣΑΠ

Τo «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να καθορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων και να προσδιορίσει προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Μέσα από τη δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας που θα συνδέουν δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις ή και χώρους πρασίνου, με προσβάσιμα πεζοδρόμια, διαβάσεις και προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021).

 • Βασικοί στόχοι ΣΑΠ
 1. Έμφαση στον Άνθρωπο.
 2. Ισότιμη προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.
 3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία.
 4. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
 5. Βελτίωση του δημόσιου χώρου και των προσβάσιμων διαδρομών σε επίπεδο δήμου.
 6. Τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.
 • Περιοχές μελέτης και επεμβάσεων των Σ.Α.Π.:
 1. Πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας/πλατείες
 2. Διαβάσεις
 3. Νησίδες
 4. Χώροι πρασίνου/άλση
 5. Χώροι στάθμευσης
 6. Είσοδοι δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις

Στάδια εξέλιξης ΣΑΠ Δήμου Παιονίας

 • Στάδιο 1: Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας.
 • Στάδιο 2: Πρόταση προτεινόμενων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας.


Νέα και ανακοινώσεις

……………………………