Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παιονίας

prasinotameio-logo-01.png

Τι είναι τα ΣΒΑΚ και τι προβλήματα έρχονται να λύσουν

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών κα  τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:

 1. Δημόσια συγκοινωνία
 2. Βάδισμα και ποδηλασία
 3. Διαλειτουργικότητα
 4. Ασφάλεια αστικών οδών
 5. Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
 6. Αστική εφοδιαστική
 7. Διαχείριση κινητικότητας
 8. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
 1. Έμφαση στον Άνθρωπο.
 1. Έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
 1. Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.
 1. Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα.
 1. Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία.
 1. Έμφαση στα μέσα μεταφοράς.
 1. Μακροχρόνιο όραμα.
 1. Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός.
 1. Λειτουργικά όρια.
 1. Διοικητικά όρια
 1. Διεπιστημονικός σχεδιασμός.
 1. Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί.
 1. Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών.
 1. Έμφαση στις υποδομές.
 1. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.
 1. Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός από ειδικούς.

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν


Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.
Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:

210 δισεκατομμύρια
για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση του αυτοκινήτου
30 δισεκατομμύρια
λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές των αυτοκινήτων
60 δισεκατομμύρια
λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση των αυτοκινήτων
100 δισεκατομμύρια
για την κατασκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
25 δισεκατομμύρια
για την αντιμετώπιση του θορύβου που παράγουν τα αυτοκίνητα
750 δισεκατομμύρια
συνολικά για τις  οδικές υποδομές μηχανοκίνητων οχημάτων, από τα οποία μόνο τα 280 δις € αποσβένονται από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο

8 λόγοι γιατί θα πρέπει να μειώσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου

 1. Κλιματική Αλλαγή

Στις οδικές μεταφορές οφείλεται το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μείωση των βροχοπτώσεων, την άνοδο της στάθμης των θαλασσών και εν γένει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οφειλόμενα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε χρέος να μειώσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Με άλλα λόγια να βγούμε από τα αυτοκίνητά μας.

 1. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο

Μετά από μισό αιώνα αυξανόμενης χρήσης του πετρελαίου, η ζήτηση παραμένει υψηλότερη από ποτέ. Λόγω επικείμενης εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα.

 1. Μείωση ατυχημάτων

Το αυτοκίνητο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πλην όμως ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο μέσο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οδική κυκλοφορία σκοτώνει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ετησίως και τραυματίζει άλλα 30-50 εκατομμύρια.

 1. Καθαρή ατμόσφαιρα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων πεθαίνει παγκοσμίως από τις εκπομπές των αυτοκινήτων παρά από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

keimeno1-5-(1).jpg

 1. Μείωση της συμφόρησης

Η κατασκευή νέων δρόμων δεν εξυπηρετεί την αποσυμφόρηση. Έχει υπολογιστεί ότι οι νέες οδικές αρτηρίες τείνουν να αυξήσουν την κυκλοφορία κατά 8-10%.

keimeno1-6-(1).jpg

 1. Τόνωση της τοπικής αγοράς

Η επιβίωση των μικρών καταστημάτων στα κέντρα των πόλεων και η αύξηση της εμπορικότητάς τους εξαρτάται κατά πολύ από την πεζή μετακίνηση.

keimeno1-7-(1).jpg

 1. Κοινωνικοποίηση

Όσοι μετακινούνται με τα πόδια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνάψουν γνωριμίες με τους κατοίκους της γειτονιάς τους. Το περπάτημα ευνοεί την κοινωνικοποίηση.

keimeno1-8-(1).jpg

 1. Βελτίωση της υγείας

Από έρευνες προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες είναι υπέρβαροι αλλά και ότι οι μισές διαδρομές που διανύουμε με το αυτοκίνητο είναι μικρότερες των δύο χιλιομέτρων. Είναι αυτονόητο ότι για τη διαφύλαξη της υγείας μας πρέπει να περπατάμε.

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Παιονίας

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3 - Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Συμμετέχω στο σχεδιασμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που θα προδιαγράψει το μέλλον της αστικής κινητικότητας στο Δήμο μας. Με άλλα λόγια θα περιγράψει το πλέγμα των μελλοντικών παρεμβάσεων και των ρυθμιστικών διατάξεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν στον κοινόχρηστο χώρο για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και προσβασιμότητας στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Παιονίας εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις και οδηγίες των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4784/2021) που αφορούν τη διαδικασία εκπόνησης ΣΒΑΚ, επιδιώκει την ενσωμάτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης του.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός κοινωνικής συναίνεσης για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διατάξεων που θα εξασφαλίζουν τη μελλοντική βιωσιμότητα του συστήματος μετακινήσεων της πόλης.  Άλλωστε η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων αποτελεί τεκμήριο επιτυχημένης εκπόνησης και ολοκλήρωσης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η διαδικασία συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας δεν περιορίζεται στη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επί μέρους σταδίων της εκπόνησης, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα διατύπωσης των  απόψεων και των προτεραιοτήτων της από την έναρξη του ΣΒΑΚ και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και τον καθορισμό των στόχων και μέτρων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, προς όφελος της επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων, καθώς το σύνολο των τελικών αποφάσεων εκπορεύονται από την ίδια την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο επομένως αυτής της προσπάθειας, ο Δήμος Παιονίας προσκαλεί τους φορείς της τοπικής κοινωνίας να υπογράψουν το Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού , ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούν, με σεβασμό και κατανόηση, στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Για να δείτε το Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού, πατήστε εδώ

Νέα - ανακοινώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στην Α διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου Παιονίας

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Παιονίας».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:30.

Ο Δήμος Παιονίας, υπακούοντας στις προσταγές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την επιδίωξη της βιωσιμότητας στις μεταφορές, προχωράει στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες τους για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο και από την άλλη μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Παιονίας, θα αναζητήσει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που θα διοργανωθούν και των διαδικτυακών εργαλείων που θα αναπτυχθούν, έτσι ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων και τον πολιτών.  

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου προκειμένου:

 • Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Παιονίας και για το πλάνο συμμετοχής του σε αυτό
 • Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει και τα ζητήματα που εντοπίζει από τη λειτουργία του στο σύστημα μεταφορών
 • Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος μεταφορών

Σενάρια Μελλοντικής Κατάστασης Κινητικότητας για το Δήμο Παιονίας

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Παιονίας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, διαμόρφωσε τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρους της πόλης.

Η φιλοσοφία διαμόρφωσης των σεναρίων αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης, της αξιολόγησης των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από τους ίδιους τους φορείς αλλά και της σχετικής εμπειρίας από αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Ο Δήμος μας, καλεί τους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτεραιότητές τους, ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του κατάλληλου σεναρίου.

Αυτό που χρειάζεται από τη μεριά σας, είναι να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός, να επιλέξετε αυτό που θεωρείτε καταλληλότερο για τη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης.

Το σενάριο θα πρέπει στην ουσία να απαντά στο ερώτημα:

«Πώς πιστεύετε ότι θα είναι καλύτερες οι συνθήκες στο Δήμο Παιονίας, για την πραγματοποίηση των καθημερινών σας μετακινήσεων»

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/8pkKNEanUfLMQFWg6 

Συμμετέχουμε όλοι μαζί στο σχεδιασμό της κινητικότητας του Δήμου μας!

Παραδοτέα

 1. Παραδοτέο 1
 2. Παραδοτέο 2
 3. Παραδοτέο 3
 4. Παραδοτέο 4
 5. Παραδοτέο 5
 6. Παραδοτέο 6