Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Παιονίας