Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών για το πρόγραμμα σίτισης του ΚΕΦΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα σίτισης του
ΚΕ.Φ.Ο. του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας, για
την περίοδο από 1/9/2014 – 31/7/2015, αρχίζουν στις 15 Ιουνίου 2014 και λήγουν στις 15
Ιουλίου 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/25-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ97ΩΞΡ-4ΙΤ) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου «Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων για χρήστες των υπηρεσιών σίτισης του ΚΕ.Φ.Ο. Πολυκάστρου».

Αιτήσεις υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα σίτισης του ΚΕ.Φ.Ο. για το υπόλοιπο της περιόδου σίτισης και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακά
στοιχεία από το γραφείο του ΚΕ.Φ.Ο. Πολυκάστρου (που στεγάζεται στο Κ.Α.Π.Η. Αξιούπολης,
Πλατεία Παύλου Μελά 1, Αξιούπολη 61200, 2343031709, Υπεύθυνη: Σαρηγιάννη Ελένη), όπου θα
υποβάλλουν αίτηση ένταξης για τη σίτισή τους. Η παραλαβή των αιτήσεων γίνεται από την Υπεύθυνη του ΚΕ.Φ.Ο.