Πρακτικά Αποφάσεων Λοιπών Επιτροπών

Στον χώρο αυτό θα βρείτε τα πρακτικά των αποφάσεων Λοιπών Επιτροπών.

Λόγω του μεγάλου όγκου αρχείων οι αποφάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή σε δεκάδες

Για παρελθόντα έτη οι αποφάσεις είναι επίσης σε συμπιεσμένη  μορφή.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τις αποφάσεις που σας ενδιαφέρουν για το τρέχων έτος:

Πρακτικά Αποφάσεων Λοιπών Επιτροπών