Πρακτικά αποφάσεων δημοτικής επιτροπής

Στον χώρο αυτό θα βρείτε τα πρακτικά των αποφάσεων της δημοτικής επιτροπής, της οποίας η λειτουργία ξεκίνησε τον 01 / 2024.

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου, οι αποφάσεις είναι συμπιεσμένες σε δεκάδες

Για παρελθόντα έτη οι αποφάσεις είναι επίσης σε συμπιεσμένη  μορφή και συμπεριλαμβάνουν:

  • Πρακτικά αποφάσεων οικονομικής επιτροπής
  • Πρακτικά επιτροπής ποιότητας ζωής
  • Πρακτικά αποφάσεων λοιπών επιτροπών.

 

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τις αποφάσεις που σας ενδιαφέρουν: