Πρακτικά Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Στον χώρο αυτό θα βρείτε τα πρακτικά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Λόγω του μεγάλου όγκου αρχείων οι αποφάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή σε δεκάδες

Για παρελθόντα έτη οι αποφάσεις είναι επίσης σε συμπιεσμένη  μορφή.

Έτος 2014.

Έτος 2015.

Έτος 2016.

Έτος 2017.

Έτος 2018.

Έτος 2019.

Έτος 2020.

Έτος 2021.

Έτος 2022.

Έτος 2023.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τις αποφάσεις που σας ενδιαφέρουν για το τρέχων έτος: