Πρόσκληση 11 συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου, Τετάρτη 22/05/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, την 22η ΜΑΪΟΥ 2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με τον πίνακα θεμάτων ...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων