Προσκλήσεις και αποφάσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

  • Πίνακες θεμάτων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Στο χώρο αυτό, θα βρείτε προσκλήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Παιονίας.

Για τα παρελθόντα έτη, πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει για να δείτε το αντίστοιχο αρχείο...

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020