Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου, Πέμπτη 30/06/2022
  • Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής, Τρίτη 28/06/2022
  • Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής, Τετάρτη 30/03/2022